اوسمار: در نیم‌فصل اول هم بازی سختی مقابل شمس آذر داشتیم