بازگشت سیم‌خاردار پرسپولیس به تمرینات اوسمار را خوشحال کرد