هشدار به پرسپولیس؛ عملکرد بازی‌های خانگی شمس آذر برابر مدعیان