تصاویر دلخراش(۱۶+) ؛ حمله خونین اراذل و اوباش به بیمارستان زاهدان