آسمان ترکیه به تلاطم افتاد / سانحه در آسمان ترک ها