وضعیت بازار خودرو یکشنبه ۶ خرداد / ریزش قیمت پژو ۲۰۷، هایما و اطلس