ورمزیار: به ترسوها جام نمی‌دهند! / پرسپولیس امتیاز از دست خواهد داد