سقوط آزاد ارزش معاملات برق شرکت های توزیع در بورس انرژی