انتشار برای اولین بار ؛ لحظه تماس آیت‌الله آل‌هاشم با وزیر نیرو پس از سانحه | ویدئو