اعتراف کم‌سابقه گواردیولا؛ برنامه من خوب نبود!/ اشتباه کردم و قهرمانی از دست رفت