تکلیف نرخ اجاره‌بها و نهضت ملی مسکن در این استان به‌زودی اعلام می‌شود