رای پرسپولیس قطعی شد/ کسر ۳ امتیاز از باشگاه خاطی با اعلام کمیته استیناف