سناریوها درباره یک ابهام در سانحه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور/ چرا تلفن همراه خلبان دست مرحوم آل هاشم بود؟