نکونام باعث شد برد پرسپولیس بزرگ شود/متاسفانه فوتبال ترسو همیشه بازنده است/ امیدوارم هفته آخر افسوس فوتبال محتاطانه را نخوریم