تولد مردی که با استقلال و پرسپولیس رنگ باخت در دربی را ندید!