فرمانده کل ارتش بر مزار شهید سرتیپ دوم خلبان مصطفوی حاضر شد