عکسی از چهره ماتم زده محافظ ابراهیم رئیسی در مراسم تشییع پیکر