این بازیکن برای استقلال دقیقه‌ای ۳۰ میلیون آب خورد!