حجازی: محبوبیت به کسب جام و مقام نیست/ مردم چیزی که باید بدانند را می‌دانند