تکرار جنجال رنگ پیراهن در بازی استقلال! | آمار قفس توری پرسپولیس با اوسمار