پیکر دو تن از شهدای سانحه بالگرد حامل رئیسی سوختگی زیادی داشتند/ پیکر امام جمعه تبریز کمی دورتر، روی زمین پیدا شد/ خلبانان بیشترین آسیب را دیده بودند