انهدام باند دزدان در جاده چالوس / دزدان برای سرقت به چالوس سفر می کردند