علی اف:مطمئنم تصمیماتمان با رئیسی به اطلاع رهبری جدید می‌رسد