تاثیرپذیری بورس از 50 روز ریاست جمهوری موقت؟ / تعطیلی بازار سرمایه تکرار نمی‌شود