زمان پرداخت مرحله سوم سود سهام‌عدالت مشخص شد؟ | با سهامداران برای واریز سود تماسی گرفته نمی شود