دومین نسخه بتا اندروید ۱۵ با ویژگی‌های جدید منتشر شد