سقوط سنگین قیمت طلا امروز / قیمت هرگرم طلا ۲۰۰ هزارتومان ریخت!