کشف خیره کننده دانشمندان درباره یون‌ها همه را شگفت زده کرد