قیمت گذاری این خودروها آزاد شد / واکنش بازار به آزادسازی قیمت خودرو چیست؟