سیگنال‌های متفاوت دنا برای بازار خودرو/ مشتریان بلاتکلیف شدند