سقوط دختر جوان روی ریل قطار در مترو دورازه دولت / هنوز هیچ چیز مشخص نیست + عکس