چه زمانی به مقام «نوااَثر» حصار گفته می‌شود؟ + فیلم