رژیم صهیونیستی نماد تروریسم سازمان یافته در جهان است