طلا دوباره ارزان شد / آخرین قیمت ها از بازار طلا ۲۴ اردیبهشت (مثقال ۱۸ عیار، طلا گرم ۱۸ عیار)