ویدیو / جزیره‌ای که می‌توان با پای پیاده به آنجا رفت