فیلم/ توضیحات فرمانده انتظامی لرستان پیرامون برگزاری انتخابات