پیش بینی جدید از بازار اجاره مسکن/ قیمت مسکن ارزان می شود؟