فیلم/ حمله با سلاح سرد به مردم و نیروهای پلیس در لندن