اگر کودک شما این نشانه‌ها را دارد فورا به پزشک مراجعه کنید