یک پیش‌بینی جدید و دقیق درباره بازار مسکن تا پایان سال