فیلم/ خلیج فارس از نگاه فضانوردان ساکن ایستگاه فضایی بین‌المللی