اجاره خانه در پردیس سر به فلک کشید/ گرانی شدید مسکن در راه است؟