ببینید | حمله پهپادی به میدان گازی کورمور عراق؛ پای کدام کشور در میان است؟