جزییاتی از حمله پهپادی به یک میدان گازی در سلیمانیه عراق