نماینده مجلس: افزایش 57 درصدی حقوق کارگران در راه است