آغاز داستان‌سرایی تازه ارمنستان و آذربایجان/ قیمت‌ها در بازار کوتاه آمدند