واکنش وزیر بازرگانی دولت سازندگی به تعطیلی پنجشنبه‌ها