انعکاس خبرهای نفتی از آمریکا در بازار ایران/ طلا و سکه در سراشیبی