ببینید | لحظه دستگیری اولین سارق دارای پابند الکترونیک | تعقیب و گریز و تیراندازی پلیس با زورگیر خشن