واکنش اقتصاددان معروف به مواضع معاون اول احمدی‌نژاد، پس از درگذشت او